Alkohit, jak wiele innych stron internetowych używa plików COOKIES. Pozwala to nam, na ulepszanie strony, dzięki bezpiecznemu zapamiętywaniu i przechowywaniu wiedzy o tym, jak z niej korzystasz. Pliki nie zawierają żadnych poufnych informacji. Polityka cookies
AlkoHit Start - Alkomaty Jednorazowe
AlkoHit Start - Alkomaty Jednorazowe

alkomaty jednorazowe

  •  
  •  

Sklep internetowy

WSZYSTKIE ALKOMATY ALKOHIT START SĄ DOSTĘPNE DLA DWÓCH POZIOMÓW ALKOHOLU 0,2% I 0,5%.

FAQ

Opis
 WYBIERZ TEMAT:

Prezentacja filmowa
Zasada działania
Odczekanie 20 minut przed wykonaniem testu
Czas potrzebny do interpretacji wyniku
Jakość, precyzja i wiarygodność alkomatu Alkohit START
Elementy składowe alkomatu Alkohit START
Ochrona środowiska


Prezentacja filmowa
 
Zasada działania

Balonik i tester stanowią dwa zasadnicze elementy alkomatu Alkohit START potrzebne do przeprowadzenia dokładnego pomiaru. Balonik służy do zgromadzenia ściśle określonej ilości wydychanego powietrza. Tester, przed użyciem musi zostać aktywowany poprzez ściśnięcie końcówek do momentu, aż poczuje się opór. 

Aktywowany tester umieszczany jest w ustniku nadmuchanego balonika. Powietrze wypuszczane z balonika wchodzi w kontakt z reagentem znajdującym się wewnątrz testera. W tym momencie zachodzi reakcja chemiczna. Reagent zmieni kolor na zielony, gdy w wydychanym powietrzu znajduje się alkohol.

Objętość balonika i ilość reagentu są określone zgodnie z poziomem alkoholu, dla którego alkomat jest skalibrowany. 

Występują dwa poziomy, dla których alkomat może być skalibrowany: 

  • 0,2‰ (0,10 mg/l)
  • 0,5‰ (0,25 mg/l)

Oznacza to, że dany alkomat może wskazać czy stężenie alkoholu we krwi u badanej osoby jest mniejsze lub większe niż 0,2‰ (promila) bądź mniejsze lub większe niż 0,5‰. 

Przedstawia to następujący rysunek:


Informacja o poziomie, dla którego skalibrowany jest alkomat, znajduje się zarówno na opakowaniu jak i baloniku: 

 
Odczekanie 20 minut przed wykonaniem testu

W tym czasie resztki alkoholu, który spożyliśmy, znajdują się jeszcze w ustach, przez co alkomat może wykryć wyższy niż rzeczywisty poziom alkoholu. Należy jednak pamiętać, że spożyty alkohol dostanie się do krwioobiegu dopiero po określonym czasie. Dlatego pomiar poziomu alkoholu powinien być wykonywany co najmniej 20 minut po ostatnim spożyciu alkoholu.

 
Czas potrzebny do interpretacji wyniku

Wynik testu może być interpretowany 2 minuty od wypuszczenia powietrza z balonika (tak, aby mogła zajść reakcja chemiczna). Wynik testu nie może być interpretowany po więcej niż 15 minutach od wypuszczenia powietrza z balonika (na wolnym powietrzu reagent może wchłaniać wilgoć powodując dalsze rozprzestrzenianie się zielonego koloru).

 
Jakość, precyzja i wiarygodność alkomatu Alkohit START

Alkohit START, dzięki swoim wyjątkowo wysokim parametrom uzyskał wiele renomowanych certyfikatów i atestów, świadczących o jego dokładności, jakości oraz bezpieczeństwie użycia. Po przejściu wielu rygorystycznych i profesjonalnych analiz uzyskał certyfikaty* m.in FDA oraz NF.
Jednorazowy tester trzeźwości Alkohit START otrzymał ZŁOTE GODŁO w kategorii QI PRODUCT Najwyższa Jakość Quality International 2011. Jest to wyjątkowe wyróżnienie zwłaszcza dlatego, że patronat nad Quality International, którego organizatorem jest redakcja Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej, sprawują: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Klub Polskie Forum ISO i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Dodatkowo o jakości i precyzyjności alkomatu świadczy fakt, że został wykorzystany przez wiele policji na świecie. W Europie skorzystała z niego m.in. policja w Belgii, Francji oraz we Włoszech. Nad produkcją alkomatów Alkohit START czuwa wdrożony system ISO 9001:2008 a użytkownicy mają zagwarantowane bezpieczeństwo higieniczne potwierdzone atestami.

 
Elementy składowe alkomatu Alkohit START

Balonik

Umożliwia zgromadzenie ściśle określonej objętości powietrza, która jest niezbędna do przeprowadzenia precyzyjnej analizy i otrzymania dokładnego wyniku pomiaru. 

Tester 

Zawiera wysokiej jakości reagent chemiczny, który zmienia kolor w przypadku wykrycia obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Reagent użyty w alkomatach Alkohit START reaguje wyłącznie na alkohol. 

Karteczka 

 

Do alkomatu może być dołączona karteczka z logo firmy i przydatnymi informacjami.

Opakowanie 

Podstawowe: Każdy alkomat zapakowany jest w woreczek ochronny, na którym znajdują się podstawowe informacje, m.in. data produkcji, data przydatności do użycia oraz poziom, dla którego skalibrowany jest alkomat (0,2‰ lub 0,5‰). 

Dodatkowe / opcjonalne: pudełko, tuba, kartonik, display.

 
Ochrona środowiska

Alkomat może być wyrzucany do kosza ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Reagent używany w alkomacie nie stanowi odpadów niebezpiecznych dla środowiska w rozumieniu Dyrektyw Unii Europejskiej, a zwłaszcza Dyrektywy 1999/45/EC.

 

Certyfikaty

*Certyfikaty - dotyczy wszystkich atestów/certyfikatów/nagród, które dotychczas produkt uzyskał pod różnymi nazwami handlowymi. Mogą one być aktualnie obowiązujące/ważne lub wygasłe. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą.